Concursos de llicències: una interminable i vergonyosa història

Repassem succintament la cronologia dels concursos de concessions audiovisuals actualment oberts.

Maig de 2018:

Es publica al DOGV la convocatòria d’un concurs per atorgar 31 llicències de ràdio FM. El termini de resolució era de sis mesos, expirant durant novembre de l’any passat.

Octubre de 2018:

El dia 29, el Diari Oficial informa d’una pròrroga de tres mesos per al concurs de ràdios FM, basada en la gran quantitat de sol·licituds rebudes per “l’elevat nombre de llicències convocades i el temps transcorregut des de l’última convocatòria”. A banda, s’indica que “no ha pogut constituir-se la comissió [de valoració dels projectes radiofònics presentats] per trobar-se en el moment actual alguns dels llocs designats vacants i sense possibilitat de substitució ni designació dels seus membres”.

Amb la perllongació, en arribar març de 2019 tot devia estar tancat.

Gener de 2019:

El DOGV publica una resolució del 28 de desembre de 2018 que convoca un concurs per adjudicar 12 canals de TDT local que romanen deserts.

A tot estirar, la seua resolució devia haver-hi arribat a principis d’estiu d’este any.


Com sabeu o heu pogut deduir dels temps verbals utilitzats al resum previ, cap dels dos concursos ha sigut resolt en temps i forma. En el cas de les TDT locals, la Generalitat ni tan sols s’ha molestat en publicar una perllongació al DOGV: simplement ha deixat passar els terminis.

Pel que fa a les FM i la seua pròrroga, de veres la Generalitat Valenciana, amb un dial a rebentar d’emissores sense concessió i havent passat dues dècades sense concursos resolts amb èxit, no esperava una allau de peticions? Per favor…

I respecte a les vacants de la comissió de valoració “sense possibilitat de substitució ni designació dels seus membres”, hom pot preguntar-se si no es podien conéixer (si més no, algunes d’elles) abans de convocar el concurs o durant els seus primers compassos. D’eixa manera haguera sigut possible requerir un grup diferent de persones que sí que estigueren disponibles per a puntuar les ofertes i dur el procés a bon terme dins un termini raonable.

Inclús es podria haver demorat la convocatòria fins a tindre-ho tot ben lligat, però si recordem que estàvem a menys d’un any d’unes eleccions autonòmiques potser tot té una mica més de sentit.

D’aquella pols vénen estos fangs

Viatgem al passat. La darrera vegada que el govern valencià va concedir emissores de ràdio va ser tocant al Nadal de 1998. Més de vuit anys després, a febrer de 2007, la Generalitat convocava un concurs per atorgar 31 llicències de ràdio FM (esta història ens resulta familiar).

Setembre de 2011. Havien passat més de quatre anys i el concurs no havia sigut encara resolt, així que el Consell el va declarar desert, apareixent a la premsa notícies sobre signatures falsificades a part dels projectes presentats. A la resolució que avortava el procediment es pot llegir el següent:

La satisfacció de l’interès general perseguida mitjançant la convocatòria del concurs no es pot obtindre amb una resolució excessivament tardana, que comportaria el risc de no realitzar una correcta selecció dels contractistes més adequats i idonis i que, a més, estaria viciada de nul·litat per falta o pèrdua del seu objecte.

A novembre del 2011, dos mesos després, el Consell reinicia el procés i convoca un nou concurs, que a principis de 2013 modifica la mesa de licitació per canvis a l’estructura administrativa de la Generalitat. Finalment, a juliol del 2016 el govern del Botànic decideix renunciar a l’adjudicació iniciada pel PP un lustre enrere, tancant novament en fals l’ordenació del mapa radiofònic valencià a l’espera de començar de zero un altre concurs (difícil portar el compte ja).

I ara què passarà?

Eixe nou concurs, com hem comentat al principi, es va convocar a maig del 2018 i està absolutament fora de termini (exactament igual que el de les TDT locals).

El digital eldiario.es informava d’este assumpte fa un mes i escaig, apuntant que els incompliments de la Generalitat dels terminis definits per ella mateixa probablement generaran denúncies i recursos judicials que podrien invalidar el resultat del concurs. Clar, sempre suposant que arribe a haver-hi una adjudicació, ja que com hem comentat abans no seria la primera vegada que el procediment s’avorta sense resultat.

Fa tres setmanes (recordem, amb tots dos concursos ja absolutament fora de temps) el DOGV publicà les modificacions de les comissions de valoració per a les TDT locals i ràdios FM. El recorregut d’estos concursos al Diari Oficial acaba (de moment) hui, amb la publicació de dues correccions idèntiques (FM, TDT) que confirmen la relaxació en els criteris per a triar les persones que puntuaran els projectes presentats.

Ara només queda esperar, però amb tot el que hem comentat, hi ha poques esperances en la finalització satisfactòria del procediment (especialment pel que fa al concurs radiofònic). Si estes suposicions es confirmen, quedaria palés que l’absoluta ineficàcia (sent suaus) a l’hora de gestionar l’espectre radioelèctric valencià no entén de sigles o ideologies polítiques.

Nota: si vos sona haver llegit este article anteriorment, no és una al·lucinació: fa uns dies es publicà una versió inicial que hui s’ha revisat i completat.

Imatge a la portada: osde8info a Flickr (llicència BY-SA).

ACTUALITZACIÓ:11/04/2020 | 17:30
Al gener es feia públic que el concurs de ràdio FM quedava en suspens per un recurs de Radio Amanecer contra la decisió de cancel·lar el procés de 2011 i fer-ne un de nou. Esta suspensió cautelar, que quedà reflectida el 10 de febrer al DOGV, es mantindrà mentre no es resolga el recurs plantejat per Presidència de la Generalitat davant el Tribunal Suprem.