Sobre ELXMÈDIA

Leer en castellano

Qui som?

Els nostres noms no tenen massa importància. No els amaguem: simplement no els considerem importants per a esta breu presentació.

L’equip d’editors (inicial, estem oberts a nous col·laboradors) consta d’un grup de persones valencianes de diferents edats, ideologies i ocupacions. No obstant tots tenim en comú l’interés pel sector de la comunicació i els mitjans audiovisuals, en diferents vessants: mentre a uns ens preocupen més els aspectes de continguts, altres som frikis de les qüestions tècniques.

Amb esta heterogeneïtat creiem que, dins les nostres possibilitats, podem donar una visió més ampla del que es mou als mitjans de comunicació disponibles a l’abast del territori valencià.

Per què ELXMÈDIA?

ELXMÈDIA és el resultat, una mica inesperat, de l’evolució?, expansió? (bé, deixem-ho en remodelació) del web i fòrum “La televisión en Elche” (ara ja entens per què el nom conté “ELX”, veritat?).

Durant el procés de plantejament de la remodelació, els editors abans mencionats ens coneguérem a Twitter arran dels preparatius del llançament de la nova radiotelevisió pública valenciana (que per aleshores ni tenia encara el nom d’À Punt). No obstant, el primer batec d’ELXMÈDIA va ser l’emissió per Internet del senyal en proves de l’incipient ràdio autonòmica valenciana.

La fita de mantindre l’stream funcionant durant un mes sencer sense talls de rellevància malgrat tots els impediments tècnics (tant propis com per part d’À Punt) va ser el resultat d’un gran treball en equip, que consolidà la idea de fer d’ELXMÈDIA un portal que anara una mica més enllà de la ciutat que li dóna nom (i on viu qui està escrivint estes línies).

Puc participar a ELXMÈDIA?

I tant! Ja vulgues comentar els temes que toquem o publicar articles, ens encantarà que pugues aportar el teu punt de vista. Pots fer-ho d’unes quantes maneres:

  • Mitjançant el perfil de Twitter d’ELXMÈDIA, disponible al menú principal de la pàgina.
  • Al nostre fòrum (estem treballant en ell, però normalment trobaràs al final de cada article un enllaç amb el fil relacionat per deixar els teus comentaris).
  • Utilitzant el nostre formulari de contacte.
Llegir en valencià

¿Quiénes somos?

Nuestros nombres no tienen demasiada importancia. No los escondemos: símplemente no los consideramos importantes para esta breve presentación.

El equipo de editores (inicial, estamos abiertos a nuevos colaboradores) consta de un grupo de personas valencianas de diferentes edades, ideologías y ocupaciones. Sin embargo, todos tenemos en común el interés por el sector de la comunicación y los medios audiovisuales en diferentes vertientes: mientras a unos nos preocupan más los contenidos, otros somos frikis de las cuestiones técnicas.

Con esta heterogeneidad creemos que, dentro de nuestras posibilidades, podemos dar una visión más amplia de lo que se mueve en los medios de comunicación disponibles en el territorio valenciano.

¿Por qué ELXMÈDIA?

ELXMÈDIA es el resultado, ligeramente inesperado, de la ¿evolución?, ¿expansión? (bueno, dejémoslo en remodelación) de la web y foro “La televisión en Elche” (ahora ya entiendes por qué el nombre contiene “ELX”, ¿verdad?).

Mientras se planteaba la remodelación, los editores antes mencionados nos conocimos en Twitter a raíz de los preparativos del lanzamiento de la nueva radiotelevisión pública valenciana (que por entonces ni tenía aún el nombre de À Punt). Sin embargo, el primer latido de ELXMÈDIA fue la emisión por Internet de la señal en pruebas de la incipiente radio autonómica valenciana.

El hito de mantener el streaming en funcionamiento durante un mes entero sin cortes de servicio relevantes a pesar de todos los impedimentos técnicos (tanto propios como por parte de À Punt) fue el resultado de un gran trabajo en equipo, que consolidó la idea de hacer de ELXMÈDIA un portal que fuera un poco más allá de la ciudad que le da nombre (y donde vive el que está escribiendo estas líneas).

¿Puedo participar en ELXMÈDIA?

¡Por supuesto! Ya quieras comentar los temas que tocamos o publicar artículos, nos encantará que puedas aportar tu punto de vista. Puedes hacerlo de varias maneras:

  • Mediante el perfil de Twitter de ELXMÈDIA, disponible en el menú principal de la página.
  • En nuestro foro (estamos trabajando en su mejora, pero normalmente encontrarás al final de cada artículo un enlace con el hilo relacionado para dejar tus comentarios).
  • Utilizando nuestro formulario de contacto.