Publicacions d’interés al DOGV

Selecció de decrets, resolucions i altre tipus de publicacions reflectides al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i relacionades amb telecomunicacions, mitjans i sector audiovisual.

Totes les referències estan en ordre cronològic invers en funció de la data de publicació. Punxant al número es mostrarà el text complet com a fitxer PDF. Destacats en negreta, assumptes que ELXMÈDIA ha trobat de particular interés o seguix/ha seguit amb major intensitat per qualsevol motiu.

Última actualització: 26 d’octubre de 2021.


Octubre 2021:

 • RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, de concessió d’ajudes a escriptura de guió d’obres audiovisuals l’any 2021. [2021/10693]
 • RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, les subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies. [2021/10435]
 • La resolució en versió extractada es pot consultar punxant ací.
 • RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s’autoritza la transferència d’una llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre a la localitat d’Orihuela-Torrevieja. [2021/10400]
 • Encara que al títol de la resolució només figure “Oriola-Torrevella”, al text es fa referència a totes les llicències de Prensa Alicantina (l’esmentada i les d’Alcoi, Alacant, Benidorm, Vinalopó i Elx), algunes d’elles inactives (sense anar més lluny, la que apareix al títol). El canvi és només una reestructuració societària dins del grup Prensa Ibérica, traspassant-se la titularitat de les llicències, fins ara en mans d’Editorial Prensa Alicantina, SAU, a la societat específica Prime TV Alicantina, SL. Al registre de concessions del ministeri competent totes les llicències figuren ja amb la nova titularitat.
 • RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es convoquen borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals (tècnic jurídic i tècnic en gestió econòmica i administrativa) en la Corporació. [2021/10256]
 • RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector, per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria d’assessor lingüista o assessora lingüista en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria. [2021/10255]
 • RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en el lloc de cap de Servei d’Imatge i se’n fa pública la convocatòria. [2021/10158]
 • RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es concedeixen ajudes a l’organització i manteniment d’associacions empresarials i de professionals del sector audiovisual en 2021. [2021/9861]

Setembre 2021:

 • RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, de concessió d’ajudes per a la producció d’obres audiovisuals. [2021/8900]
 • RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de meteoròleg o meteoròloga en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria. [2021/8896]

Agost 2021:

 • RESOLUCIÓ de 28 de juliol del 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a l’acord pel qual es modifica el Reglament orgànic i de funcionament del Consell d’Informatius. [2021/8323]
 • Esta modificació augmenta el nombre de treballadors presents al Consell d’Informatius i afig categories professionals a les elegibles per a formar-ne part.

Juliol 2021:

 • DECRET 24/2021, de 26 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual nomena la persona titular de la Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (José María Vidal Beltrán). [2021/8209]
 • DECRET 23/2021, de 26 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual nomena les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. [2021/8210]
 • A proposta del Consell són nomenats José María Vidal Beltrán i Empar Marco Estellés. Manuel Alberola Manero, María del Carmen Carretón Ballester, Anna Gimeno Berbegal, Dolors López Alarcón i Àlvar Peris Blanes són nomenats a proposta de les Corts Valencianes.
 • RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021, de la directora general d’Indústria, Energia i Mines, per la qual es resol la convocatòria, per a l’exercici 2021, d’ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, […] i els sectors emergents de la […] producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la quarta fase d’implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana. [2021/7634]
 • Les ajudes atorgades a empreses del sector audiovisual es poden consultar a la pàgina 15 del fitxer PDF. Per la seua banda, les peticions desestimades es troben a la pàgina 24.
 • RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix la subvenció directa a Silence Producción y Distribución Audiovisual, SL, per a la promoció i foment d’activitats d’interés públic, sociocultural, econòmic o humanitari de la Comunitat Valenciana. [2021/7478]
 • La subvenció, d’un import màxim de 10000 €, s’atorga per a la realització del documental «Indestructibles» sobre el cineasta Luis García Berlanga.
 • RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques la bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball d’administratiu o administrativa (convocatòria 03/2021), per als torns general i de diversitat funcional, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per al 2019. [2021/7509]
 • RESOLUCIÓ de 30 de juny 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector, per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris, i se’n fa pública la convocatòria. [2021/7285]
 • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 56/2021, a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/6991]
 • Es tracta del recurs contenciós administratiu interposat per la Federació Estatal de Serveis, Mobilitat i Consum d’UGT (FeSMC-UGT) contra la Resolució de 28 de desembre de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per la qual es publica l’oferta d’ocupació púbica [sic] de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a 2020 (DOGV 30.12.2020).

Juny 2021:

 • ACORD de 28 de maig de 2021, del Consell, pel qual s’autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa plurianual amb càrrec al capítol 2 del programa 121.70, Telecomunicacions, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (VL 06.004/21-015). [2021/6460]
 • Este augment del límit de despesa es produïx amb la finalitat de tramitar la pròrroga de l’expedient de contractació corresponent a la prestació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu de la xarxa de difusió de televisió digital de la Generalitat i el subministrament d’equipament associat a aquest.
 • RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, del gerent d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU (ISTEC), per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal pel procediment de borsa extraordinària per al lloc de treball de tècnic o tècnica en telecomunicacions. Convocatòria ISTEC 1/2021. [2021/5422]

Maig 2021:

 • RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2021, de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s’autoritza la transferència de la concessió demanial DGV-8880684 annexa a la llicència de comunicació audiovisual d’Intervalencia, SAU, a favor de la Fundación de Amigos de Radio María. [2021/4856]
 • Esta transferència, aprovada el 23 d’abril, va materialitzar-se tres dies després en l’activació al 97.7 FM de València de Radio María en substitució de 97.7 Radio Levante. Crida l’atenció que al DOGV hagen traduït el nom de la fundació que ha utilitzat l’emissora religiosa per a prendre el control d’esta històrica freqüència.
 • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 2/148/2021, a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/5850]
 • Es tracta del recurs contenciós administratiu interposat pel Sindicat d’Administració Pública de la Confederació General del Treball de València contra la Resolució de 28 de desembre de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per la qual es publica l’oferta d’ocupació púbica [sic] de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a 2020 (DOGV 30.12.2020).
 • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes a la producció d’obres audiovisuals. [2021/4955]
 • Els riscos del copypaste indiscriminat: a la convocatòria d’este any apareixen dates relatives a la de l’exercici passat.
 • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes a la producció d’obres audiovisuals. [2021/5407]
 • Se suprimixen un poc més de 100000 € de la partida d’este any, movent-los a la del 2022. També s’altera el percentatge màxim de finançament amb recursos propis de les produccions candidates a les ajudes.
 • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la realització de festivals, cineclubs, concursos, jornades, esdeveniments i projectes singulars de caràcter audiovisual per a l’any 2021. [2021/4767]
 • En concret, es rebaixa l’import global màxim d’estes ajudes, que passa de 358000 € a 349000 €. Així mateix, la partida dedicada a “concursos, jornades, esdeveniments i projectes singulars de caràcter audiovisual” augmenta en 15000 € (passa de 104000 a 119000 euros). Esta segona errada sembla causada pel fet que esta partida té 15000 € dedicats específicament a la promoció de produccions per als Goya i Oscar, quantitat que no es va sumar en la primera publicació a l’import total.
 • RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2021, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’aproven les tarifes corresponents a la prestació de serveis de mitjans personals i de coubicació en centres de telecomunicació per part de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU (ISTEC), mitjançant encàrrec com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració del Consell, els seus organismes públics i la resta de societats mercantils, fundacions i consorcis de la Generalitat. [2021/4558]
 • RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de tècnica o tècnic jurídics (convocatòria 01/2021), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per a 2019. [2021/4333]
 • RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual fan públiques la bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de tècnic o tècnica de recursos humans (convocatòria 02/2021), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per a 2019. [2021/4334]

Abril 2021:

 • RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes a la producció d’obres audiovisuals. [2021/3696]
 • RESOLUCIÓ de 16 de març de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes a l’organització i el manteniment d’associacions empresarials i de professionals del sector audiovisual el 2021. [2021/2884]
 • RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2021, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica l’addenda de modificació i pròrroga del conveni marc entre la Generalitat, a través de Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per al desenvolupament, la difusió i la divulgació d’actuacions en matèria de transparència, responsabilitat social, participació ciutadana i cooperació. Un dels canvis principals en el conveni marc és la inclusió de la memòria democràtica en l’àmbit d’actuació. [2021/3543]
 • DECRET 13/2021, de 9 d’abril, del president de la Generalitat, pel qual declara el cessament i nomena vocals del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En concret, es fa oficial la renúncia voluntària de Manuel Camarasa Bravo com a representant del personal de la CVMC, així com la seua substitució per María Soledad Fernández Cano. [2021/3756]
 • RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes al desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals per a l’any 2021. [2021/3674]
 • RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la realització de festivals, cineclubs, concursos, jornades, esdeveniments i projectes singulars de caràcter audiovisual per a l’any 2021. [2021/3580]
 • RESOLUCIÓ de 30 de març de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a escriptura de guió d’obres audiovisuals l’any 2021. [2021/3351]

Març 2021:

 • CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2021, de 22 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies. [2021/2791]

Febrer 2021:

 • ORDRE 6/2021, de 22 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies. [2021/1671]
 • RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatoria, per a l’exercici 2021, d’ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, […] i els sectors emergents de […] la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023. [2021/1592]
 • RESOLUCIÓ de 17 de febrer 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual el fa públic l’acord del Consell Rector pel qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball 32.706, en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, anunciat en la convocatòria número 10/2021, per Resolució de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública. [2021/1550]
 • RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatoria, per a l’exercici 2021, d’ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, […] producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la quarta fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2021/1136]
 • RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de cap de redacció, i se’n fa pública la convocatòria. [2021/1034]
 • RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2021/1009]

Gener 2021:

 • RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, convocatòria número 10/2021. Concretament, el lloc vacant és el de cap del Servei de Fiscalització. [2021/487]
 • RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s’autoritza l’arrendament d’una llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de televisió digital local a la localitat d’Alcoi, demarcació TDL01A, canal 56, programa 4, titularitat de l’entitat Canal Treinta y Siete Televisión Marina Alta, SL, a favor d’Arte Quatre Víctor, SL. Esta última societat explota la televisió local “tvA”. [2021/297]
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, del recurs de reposició presentat per Proyecta Films&Media, SL, contra la Resolució de 26 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, de concessió d’ajudes per a la producció d’obres audiovisuals. La mercantil Proyecta Films&Media va reclamar perquè la seua subvenció era 12500 € inferior a la sol·licitada (de 350000 €, el màxim permés per la convocatòria). [2020/11328]

Desembre 2020:

 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre del 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a l’acord pel qual es modifica el Reglament orgànic i funcional del Consell Rector. En concret, es deroga a causa de la pandèmia per Covid-19 un punt del Reglament que forçava l’assistència presencial dels membres a algunes reunions del Consell. [2020/11331]
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica l’oferta d’ocupació púbica [sic] de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a 2020. [2020/11334]
 • RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2020, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari número 4/000076/2019-DZ per a comparéixer en via jurisdiccional. [2020/11160]
 • Per esta resolució sabem que la mercantil Emplazamientos Radiales, SL, amb seu a Alacant, va interposar un recurs contenciós administratiu contra la convocatòria, a finals de 2018, del concurs que havia de concedir els canals de TDT local que romanen buits a diverses demarcacions. Emplazamientos Radiales ja té experiència litigant amb administracions públiques valencianes… i amb altres.
 • RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, del gerent de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es dona publicitat a la relació de llocs de treball per a l’exercici 2020. [2020/10807]

Novembre 2020:

 • RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport), de concessió d’ajudes per a la producció d’obres audiovisuals. [2020/10230]
 • RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per a la concessió d’ajudes al desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals per a l’any 2020. [2020/10027]
 • Nota: estrictament com a curiositat, remarcar que esta resolució es va publicar al DOGV dues vegades: el 25 de novembre (referència enllaçada al paràgraf anterior) i també el dia abans. El motiu sembla clar si comparem els dos fitxers PDF: la versió del dia 24 només conté la primera pàgina de la resolució, que es talla abruptament a mitja frase.
 • RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, de concessió d’ajudes a l’escriptura de guió d’obres audiovisuals en 2020. [2020/9868]
 • Nota: esta resolució va ser corregida al DOGV del 4 de desembre en localitzar-se errades d’ordenació al llistat de suplents.
 • RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport), per la qual es concedeixen ajudes a l’organització i manteniment d’associacions empresarials i de professionals del sector audiovisual en 2020. [2020/9600]
 • Nota: esta resolució va ser corregida al DOGV del 20 de novembre, ja que s’havia omés un annex amb les associacions que demanaren subvenció però no arribaren a la puntuació exigida.
 • RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per [la qual es concedeixen ajudes] a la realització de festivals, cineclubs, concursos, jornades, esdeveniments i projectes singulars de caràcter audiovisual per a l’any 2020. [2020/9637]

Octubre 2020:

 • RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2020, de la directora general d’Indústria, Energia i Mines, per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, […] producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. Les ajudes a productores es poden trobar a la pàgina 15 del document. [2020/8297]

Setembre 2020:

 • RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2020, del president de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es dona publicitat a la designació i contractació de Marta Mateu Arce, que exercirà la Vicegerència de la societat. [2020/6936]

Agost 2020:

 • RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes al desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals per a l’any 2020. [2020/6524]

Juliol 2020:

 • RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes a l’organització i el manteniment d’associacions empresarials i de professionals del sector audiovisual el 2020. [2020/5970]
 • RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes a la producció d’obres audiovisuals. [2020/5964]
 • Informació pública del projecte d’ordre de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’adquisició d’equipament i realització d’instal·lacions associades de sistemes de televisió via satèl·lit SATTDT a la Comunitat Valenciana. [2020/5758] [Documents i projecte d’Ordre]

Juny 2020:

 • RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de meteoròleg o meteoròloga en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria. [2020/4797]
 • RESOLUCIÓ d’11 de juny 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en el lloc de cap del Gabinet Tècnic, i se’n fa pública la convocatòria. [2020/4399]
 • RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació privats i agències de notícies. [2020/4240] [PDF projecte d’Ordre]

Abril 2020:

 • RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dóna publicitat al nomenament de personal directiu de l’entitat. Concretament, es fa pública la contractació de Raquel Pérez Ejerique per al lloc de directora d’Informatius. El seu contracte està en vigor des del 27 d’abril de 2020. [2020/3119]
 • RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al cessament de personal directiu de l’entitat. En concret, es fa públic el cessament de Remei Blasco Cháfer com a directora d’Informatius. [2020/2922]
 • RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al nomenament de personal directiu de l’entitat (Higinio Añó Sanz s’incorpora com a director d’Explotació i Enginyeria, mentre que Benjamín Marín Pérez assumeix la direcció de Comunicació i Publicitat). [2020/2924]
 • RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, per la qual es dona publicitat al cessament d’Empar Marco com a directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2020/2762]

Març 2020:

 • RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, per la qual es dona publicitat al nomenament d’Alfred Costa Folgado com a director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2020/2344]

Febrer 2020:

 • RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2020, de la Secretaria Autonómica de Comunicació, per la qual es suspén cautelarment el procediment d’adjudicació de 31 llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter comercial a la Comunitat Valenciana, convocat per resolució de data 9 de novembre de 2011 de la Conselleria de Presidència i Vicepresidència del Consell. [2020/1071]

Gener 2020:

 • RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2020, del president de la societat lnfraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es dona publicitat a la designació i contractació de Juan Alegre Sanahuja com a gerent. [2020/634]
 • RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual s’atorga habilitació definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència d’àmbit local, de referència DGV-1102163, a favor de l’Ajuntament de Torrent (dial: 97.3 MHz). [2019/12478]
 • RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual s’atorga l’habilitació definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, d’àmbit local, de referència DGV-9335798, a favor de l’ajuntament de Pego (dial: 107.8 MHz). [2019/12299]
 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències de contractació de subministraments i serveis relatius a equipament actualment existent en la xarxa de difusió del múltiple autonòmic de la Comunitat Valenciana a favor de la Presidència de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. [2019/12534]

Desembre 2019:

 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019 la secretaria Autonòmica de Comunicació per la qual s’autoritza l’arrendament de les llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en les localitats de La Vall d’Uixó, freqüència 93.6 MHz i Benicarló, freqüència 106.2 MHz, titularitat de l’entitat Sociedad Española de Radiodifusión, SLU, a l’entitat Canal Maestrat, SL. [2019/12033]
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la secretaria autonòmica de Comunicació, per la qual s’autoritza l’arrendament d’una llicència titularitat de Juan i Enrique Adell Bover per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en la localitat de Vinaròs, freqüència 98.2 MHz, a l’entitat Canal Maestrat, SL. [2019/12048]
 • RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació per la qual s’atorga l’habilitació definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, d’àmbit local, de referència DGV-1800157, a favor de l’Ajuntament d’Aldaia (dial: 89.4 MHz). [2019/12030]
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació per la qual s’autoritza l’arrendament d’una llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en la localitat d’Alacant, freqüència 93.2 MHz, titularitat de l’entitat Radio Comunicación, S.A, a l’entitat Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U. [2019/12203]
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la secretaria Autonòmica de Comunicació per la qual s’autoritza l’arrendament d’una llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en la localitat d’Elx, freqüència 99.1 MHz, titularitat de l’entitat Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U, a l’entitat Radio Comunicación, S.A. [2019/12081]
 • Nota: a este fil de Twitter explicàrem el significat de les dues resolucions anteriors, que involucren Cadena Dial Alacant i Radio Elche Cadena SER.
 • DECRET 20/2019, de 4 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual declara el cessament i nomena vocals del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Rafael Xambó Olmos va ser substituït per Rosa Maria Yagüe Perales per decisió de Compromís, mentre Vicente Cutanda Mansilla i Marc Pallarès Piquer van ser ratificats als seus llocs. [2019/11852]

Novembre 2019:

 • RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a les bases de la convocatòria del concurs per a la proposta de nomenament de la persona que ocuparà la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en substitució d’Empar Marco. [2019/10971]
 • RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es resol el recurs de reposició presentat per Nakamura Films, SL contra la Resolució de 10 d’octubre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia presentada a una subvenció per a la producció audiovisual de 2017. La Generalitat va cancel·lar el crèdit assignat a la subvenció en lloc de concedir-se-la a Nakamura (suplent). [2019/10973]
 • DECRET 16/2019, de 31 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual es declara el cessament i nomenen vocals del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En concret, es fa oficial la renúncia de Macu Gimeno Mengual com a representant del personal de la CVMC, així com la seua substitució per Manuel Camarasa Bravo i la incorporació de Rosa María Agost Canós en representació del Consell de la Ciutadania. [2019/10539]

Estem treballant per a fer més extensa esta recopilació afegint períodes de temps anteriors.