Repassem el contracte programa de la CVMC

Tres dies abans del començament d’emissions regulars de la televisió d’À Punt va ser publicat al DOGV el contracte programa contret entre el Consell i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Aquest document conté 27 pàgines amb qüestions molt importants i crucials per als següents quatre anys del nou espai de comunicació valencià. Malgrat la seua importància, un document d’aquest calibre sol ser pesat de llegir, i els aspectes que més ens interessen solen estar “amagats”.

A ELXMÈDIA hem decidit elaborar un resum, fent una espècie de “Preguntes freqüents”.

Per què hi ha certs continguts no disponibles a la web?

Els continguts emesos a À Punt es separen normalment en producció pròpia (on també estan inclosos els programes encarregats per la Corporació a altres productores) i en producció aliena.

Amb les produccions pròpies es tenen el 100% dels drets d’explotació, on estan inclosos els drets d’emissió per qualsevol plataforma d’À Punt. No succeeix el mateix amb les produccions alienes, on la Corporació sol disposar solament dels drets d’emissió o d’antena. Però al contracte d’aquest tipus de continguts poden acordar-se altre tipus de drets, entre ells els de comunicació pública, que possibilitarien la publicació al portal d’Internet.

Com pot finançar-se la CVMC?

El finançament de la Corporació té un caràcter mixt, i les seues fonts són:

  • La compensació per prestació de servei públic (per part de la Generalitat): el Consell proporcionarà 55 milions d’euros cada any durant 2018, 2019 i 2020.
  • Els ingressos obtinguts de la publicitat.
  • Els ingressos derivats de la realització d’altres activitats comercials i mercantils, com la venda de productes relacionats amb À Punt al públic o la comercialització dels continguts propis a altres televisions.
  • Els ingressos resultants d’aportacions voluntàries, subvencions, donacions…
  • L’aplicació d’un canon a les ràdios, televisions i plataformes audiovisuals. (El canon està previst al contracte programa, però de moment no va a aplicar-se).

La CVMC pot endeutar-se?

La Corporació solament podrà endeutar-se pel finançament de equipament, instal·lacions… així com també investigacions.

À Punt practicarà el sensacionalisme (o altres tendències periodístiques discutibles com el groguisme) als seus continguts?

La programació fugirà de continguts principalment sensacionalistes, en considerar-se que un mitjà públic implica qualitat.

L’accesibilitat es tindrà en compte?

A la televisió està previst que en passar quatre anys d’emissió el 90% de la programació estarà subtitulada. A més, 10 hores setmanals seran oferides amb audiodescripció (narració per invidents) i altres 10 amb llenguatge de signes.

Per altra banda, a la web està prevista una versió accessible de tots els canals, amb cinc mesures d’accessibilitat: subtitulat, llengua de signes, pictogrames, audiodescripció i lectura fàcil. No obstant, el termini per posar-les en marxa no s’especifica.

Si els compromisos establits són incomplits, quines responsabilitats haurà d’assumir el Consell Rector?

Els membres del Consell Rector seran cessats si:

  • En la liquidació del pressupost anual de la Corporació es determina l’existència d’un dèficit igual o superior al 10% de la compensació per prestació de servei públic per part de la Generalitat. És a dir, una desviació igual o superior a 5,5 milions d’euros.
  • Sense causa justificada, els ingressos propis són inferiors als previstos en el pressupost anual de la Corporació en un 25% (o un percentatge major) .

Ràdio

L’oferta de la ràdio serà majoritàriament pròpia?

S’estableix que el 60% de la programació deurà ser pròpia.

Quina cobertura tindrà la ràdio?

Ací hem trobat una errada de ràcord al document. A la pàgina 11 posa el següent:

L’objectiu inicial serà que les emissions radiofòniques d’À Punt arriben, durant el primer any d’emissió, al 88 % de la població, i que en el segon any, superen el 99 % de la població […]

Per contra, a la pàgina 20 s’indica:

La població que haurà de tindre-hi accés [al mitjà radiofònic] haurà de superar, en el primer any d’emissió, el 99 % de la població de la Comunitat Valenciana.

Per a quan està previst el començament del segon canal de ràdio?

Es contempla com a límit l’any 2020. Esta emissora es dedicarà principalment a la música i la cultura valencianes. L’oferta musical constarà de, com a mínim, un 50% de temes interpretats en valencià.

Televisió

Els xiquets tindran el seu espai a la televisió?

Com a mínim, nou hores setmanals hauran de ser dedicades al públic infantil i juvenil.

Quin percentatge de la programació serà pròpia?

Hi ha un compromís d’un mínim d’un 70% de programació pròpia. Per tant, un màxim del 30% de la graella estaria formada per producció aliena.

Quin serà l’objectiu d’audiència durant aquest contracte programa?

En el primer any d’emissions, l’objectiu serà la mitjana aritmètica de les quotes (share) de les cadenes autonòmiques de recent creació. Al final d’aquest contracte (2020), l’objectiu serà situar-se en la mitjana de les audiències de totes les cadenes autonòmiques espanyoles.

En ambdós casos, la mitjana serà calculada ponderant els pressupostos per habitant de cada canal.